Πληροφορίες για γονείς

Αρχική Σελίδα Πληροφορίες για γονείς
Όλη η σειρά των προϊόντων βιοlac παράγεται με βάση επιλεγμένο Ελβετικό βιολογικό γάλα και είναι εναρμονισμένη με την νέα αυστηρή κοινοτική νομοθεσία (609/2013). Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από τον Ελβετικό οργανισμό bio-inspecta (CH-BIO-006, bio-inspecta AG CH-5070 Frick, Switzerland.)

Για την αξία της Βιολογικής διατροφής μπορείτε να ενημερωθείτε
από το site της Ευρωπαϊκής Ένωσης  www.organic-farming.europa.eu.