Όροι Χρήσης

Αρχική Σελίδα Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας biokid.gr
 
Το κείμενο που ακολουθεί διευκρινίζει τους υποχρεωτικούς νομικούς όρους χρήσης σύμφωνα με την κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία. Είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους πριν από την πλοήγηση στις σελίδες και υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου.
 

Σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα σήματα του διαδικτυακού μας τόπου έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορίου, και προστατεύονται στην Ελλάδα και διεθνώς από τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Κάθε χρήση των σημάτων μας οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται ρητά. Όλα τα περιεχόμενα, εικόνες, ήχοι, αρχεία κλπ. του διαδικτυακού μας τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται κάθε ανάρτηση, κυκλοφορία δημοσίευση, πώληση και ενοικίαση, καθώς και οιαδήποτε  άλλη ενέργεια που στοχεύει σε δημόσια ή εμπορική χρήση.